Phản hồi

Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ trực 24/24 kể cả ngày nghỉ. Nên thời gian phản hồi đối với mỗi vấn đề của Quý khách là ngay lập tức

Các kênh phản hồi có hỗ trợ

  • Live chat: Phản hồi ngay lập tức
  • Hotline: Phản hồi ngay lập tức
  • Email: Phản hồi chậm nhất sau 30 phút

Chúng tôi luôn mang đến khách hàng chất lượng phục vụ chuẩn quốc tế. Hãy đặt các câu hỏi mà bạn quan tâm cho chúng tôi để được giải đáp.